Skip to content

Паркетна фабрика "КОРКОС" ООД - гр. Сливен

ВЛАЖНОСТ И ИЗРАБОТКА съгл. EN 13 228
СЕЛЕКЦИЯ съгл. ЛИЦЕВА ЧАСТ /КЛАС ПО ВЪНШЕН ВИД/
КЛАС Е
КЛАС ●
КЛАС ▲
КЛАС ■
А/А1
Екстра
радиална и
тангенциална
АВ
I -во съгл.
отм. БДС
В1
II – ро съгл.
отм. БДС
ВВ
III – то съгл.
отм. БДС
Равномерно оцветена,
радиална и тангенциална
структура на дървесината
без беловина и чепове.
Допустимо е наличието
на златна нишка
Равномерно оцветена,
радиална и тангенциална
структура на дървесината
с наличие на чепчета с
големина до 5 мм. без беловина
Радиална и
тангенциална
структура на
дървесината,
с оцветявания,
беловина и чепове до 8 мм.
Допускат се
всички отличителни
белези без ограничения
на размера и количеството
ширина/ дължина мм
22 мм. дебелина
22 мм. дебелина
22 мм. дебелина
22 мм. дебелина
Кв. м.в 1 пакет
70/500
118.80
108.90
99.00
1.05
70/450
0.75
70/400
0.67
70/350
125.40
115.50
105.60
95.70
0.98
70/300
115.50
105.60
95.70
85.80
0.84
70/250
105.60
95.70
85.80
75.90
0.70
50/350
0.7
50/300
0.6
40/350
0.56
40/300
0.48
40/250
1.00
140/400-1400
174.90
165.00
151.80
141.90
Според дълж.
120/400-1400
165.00
151.80
138.60
128.70
Според дълж.
90/400-1100
151.80
141.90
128.70
118.80
Според дълж.
70/400-700
141.90
128.70
118.80
108.90
Според дълж.
140/600
242.00
220.00
209.00
209.00
Според дълж.
120/600
231.00
209.00
198.00
198.00
Според дълж.
90/600
220.00
198.00
187.00
187.00
Според дълж.
мозайка 480/480/8
3.456

Всички посочени цени са в лв./кв.м с включен 20% ДДС

Паркети изработвани по заявка при 50 % авансово плащане и 
срок на доставка 30 работни дни

За поръчка на дюшеме с фиксиран размер + 20.00лв/кв.м. над цената на съответното качество/

Всички посочени цени са в лв./кв.м с включен 20% ДДС

Имате нужда от консултация?