Skip to content

Паркетна фабрика "КОРКОС" ООД - гр. Сливен

ВЛАЖНОСТ И ИЗРАБОТКА съгл. EN 13 228
СЕЛЕКЦИЯ съгл. ЛИЦЕВА ЧАСТ /КЛАС ПО ВЪНШЕН ВИД/
КЛАС Е
КЛАС ●
КЛАС ▲
КЛАС ■
А/А1
Екстра
радиална и
тангенциална
АВ
I -во съгл.
отм. БДС
В1
II – ро съгл.
отм. БДС
ВВ
III – то съгл.
отм. БДС
Равномерно оцветена,
радиална и тангенциална
структура на дървесината
без беловина и чепове.
Допустимо е наличието
на златна нишка
Равномерно оцветена,
радиална и тангенциална
структура на дървесината
с наличие на чепчета с
големина до 5 мм. без беловина
Радиална и
тангенциална
структура на
дървесината,
с оцветявания,
беловина и чепове до 8 мм.
Допускат се
всички отличителни
белези без ограничения
на размера и количеството
ширина/ дължина мм
22 мм. дебелина
22 мм. дебелина
22 мм. дебелина
22 мм. дебелина
Кв. м.в 1 пакет
70/500
93.00
81.00
69.00
63.00
1.05
70/450
90.00
78.00
66.00
60.00
0.75
70/400
87.00
75.00
63.00
57.00
0.67
70/350
84.00
72.00
60.00
60.00
0.98
70/300
77.00
65.00
54.00
54.00
0.84
50/350
77.00
65.00
54.00
51.00
0.7
50/300
74.00
62.00
54.00
51.00
0.6
40/350
60.00
54.00
51.00
48.00
0.56
40/300
58.00
51.00
48.00
45.00
0.48
40/250
52.00
48.00
45.00
39.00
1.00
140/400-1400
130.00
120.00
96.00
93.00
Според дълж.
120/400-1400
114.00
105.00
87.00
87.00
Според дълж.
90/400-1100
105.00
96.00
78.00
78.00
Според дълж.
70/400-700
96.00
87.00
75.00
72.00
Според дълж.
мозайка 480/480/8
35.00
35.00
35.00
35.00
3.456

Всички посочени цени са в лв./кв.м с включен 20% ДДС

Паркети изработвани по заявка при 50 % авансово плащане и 
срок на доставка 30 работни дни

За поръчка на дюшеме с фиксиран размер + 20.00лв/кв.м. над цената на съответното качество/

Всички посочени цени са в лв./кв.м с включен 20% ДДС

Имате нужда от консултация?