Skip to content

Паркетна фабрика "ЕМКО-Г" ЕООД

Размер мм
Prime I
Natural II
Rustic III
Extra rustic IV
20x40x200/250/300/350
20x50x200/250
82.80
67.70
60.60
57.50
20x50x300
20x60x230
85.50
70.70
63.60
61.60
20x50x350
20х60×280
20х70×230
88.30
73.70
66.70
64.10
20x60x350
20х70х280
92.50
76.80
70.60
66.60
20x70x350
96.60
79.80
72.70
69.60

Селекция:
Prime І – равномерна радиална и тангенциална структура (вкл. сърцевинни лъчи), породена от естествения растеж. Не се допускат беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината. Допускат се “очички” – здраво сраснали чепчета до 2÷3мм.
Натюр ІІ – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допуска се беловина, здраво сраснали светли чепове до 7÷8мм и тъмни чепове до 5÷6мм /но не на групи/, микропукнатини.
Рустик ІІІ – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, зачеквания,  напуквания,  здраво сраснали и тъмни чепове до 15мм и беловина.
Extra Rustic  IV – “нестандартно” – оцветявания, напуквания, разнотоние, беловина и чепове без ограничения, следи от мушичина.

Размер мм
Prime
Natural
Rustic
Extra rustic
20х70х400÷1200
104.30
82.00
76.20
73.90
20x80x300÷1500
110.90
87.90
83.30
75.70
20х90х300÷1500
117.50
93.70
90.20
77.20
20х100х300÷1500
127.20
98.70
94.50
78.60
20х110х300÷1500
134.70
105.90
99.40
80.40
20x120x400÷1800
136.10
107.30
105.40
82.20
20x130x400÷1800
145.20
113.30
109.90
83.90
20x140x300÷1900
148.90
116.80
112.70
86.70
20x150x300÷1900
152.00
122.90
118.10
89.40

Селекция:
І – Равномерна радиална и тангенциална структура(вкл. сърцевинни лъчи), породена от естествения растеж. Допускат се “oчички” – чепчета до 5мм. Не се допускат беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината. 
II – Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се чепове до 7-8мм, беловина и микропукнатини.
ІІІ – Равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се  чепове, беловина, пукнатини, цветови разлики. 
IV Extra Rustic – “нестандартно” – оцветявания, напуквания, разнотоние, беловина и чепове без ограничения, следи от мушичина.

Фабрично омаслени дъски-Всички дъски са минали кит, шлайф, структура, 4V фаска, байцвани са с реактивни водни байцове, омаслени с Hardwaxoil на 3 ръце машинн

Цени в лв/м2 и Видове
Натурално масло(Hardwax oil)
Натурален дъб (natural, clear oil)
Опушен дъб (Smoked oil)
Сив дъб (old grey)
Избелен дъб (extra white oil)
Тъмен дъб(Black oil)
Воден лак Натурален дъб
Байц + натурал масло/воден лак
Weathered oak + натурал
Burned oak + натурал
English brown + натурал
сив орех/червен орех/тъмен орех
бяло + натурал
vintage DUNE + натурал
+ 56.30 лв/м2 към цената на необработеният паркет
+ 56.30 лв/м2 към цената на необработеният паркет
+ 56.30 лв/м2 към цената на необработеният паркет

Селекция: 
Натурал 70÷80% + рустик 20÷30%, срок на изпълнение по т.V – до 3 седмици след 50% аванс.

Натурал II – Равномерна радиална и тангенциална

структура, породена от естествения растеж. Допускат се чепове до 7-8мм, беловина и микропукнатини.
Рустик III – Равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се  чепове, беловина, пукнатини, цветови разлики. 

В цената е вкл. 20%  ДДС. 
При промяна на пазарните условия си запазваме правото да коригираме условията в ценовата листа.

Имате нужда от консултация?