Parket Milanov


Parket Milanov
Начало
Масивни
Италианска паркетна фабрика Berti
Трислойни
Ламиниран паркет
Екзотични паркети
Дъбови дюшемета
Декинг настилки
Художествен паркет
Стълби
Лакове
Масла
Лепила
Продукти  
Услуги 
Цени
За Нас
Наши клиенти
Контакти
 
 


Къде да ни намерите?

 


София:

ул. "Оборище" №77
телефон: 846 73 73
0888 785 584
0884 810 857

Работно време:

понеделник-петък: 09:30-18:30

събота: 09:30-14:00

неделя: почивен ден

parketmilanov@abv.bg

 
 

 

Bona

SPECTRA

Описание на продукта

Характеристики

SPECTRA е воден лак за паркет на базата на кополимерна дисперсия с голям полиуретанов дял

Подходящ е за паркет и дървени подове със средно до силно натоварване. Благодарение на оптималния си вискозитет и добрата покривна способност позволява да се нанася лесно и образува равномерна, оптично запълнена горна повърхност.

 • За средни до силни натоварвания.
 • Висококачествена кополимерна дисперсия с висок полиуретанов дял.
 • Лесен за нанасяне, добро разливане
 • Оптимално запълнена горна повърхност
 • Много добра устойчивост на ултравиолетово лъчение
 • Много добра устойчивост на следи от обувки.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 • Тип: Еднокомпонентна полимерна дисперсия с висок полиуретанов дял..
 • Количество на твърдото вещество: Прибл. 32 %.
 • Вискозитет: 20 s ( 25 °С, FC 4)
 • Ph - : 8
 • Плътност : 1.05 кг/ дм ?.
 • Гланц (при 60 °): гланц –прибл. 90; полумат – 45-50; мат 25-30
 • Смесване: Еднокомпонентен лак
 • Време за съхнене: 2-3 часа при 20 °С / 60 % относителна влажност на въздуха.
 • Инструмент за нанасяне: Валяк за водни лакове.
 • Разход : 8 –10 м?/литър (100-120 гр/ м?) за едно нанасяне.
 • Означение : Без необходимост за обозначаване като опасно вещество.
 • Код ( Giscode) : W3
 • VbF : Пожаробезопасен.
 • Съхранение на отпадъка: Изпразнените опаковки да се изхвърлят при промишлени отпадъци ( DSD , INTERSEROH ).
 • Номер на ключ за отпадъци: 080112
 • Съхранение: Да не се съхранява продължително при температури под 5°С. Да се пази от замръзване. През лятото да се съхранява на хладно (макс. 30 °С).
 • Срок на съхранение: 1 година в неотваряни оригинални опаковки.

Преди използуването на продуктите, моля четете и спазвайте внимателно и пълно указанията за работа (вижте другата страница) . Продуктите на BONA отговарят на съответните изисквания за надежност и качество. При неправилно съхраняване, приложение или несъблюдаване на указанията за работа, както при смесване с други субстанции или отклоняване от нашите препоръки за комбиниране на продуктите отпадат всички гаранци o нни задължения на BONA GmbH .

Указания за работа

Продуктите на BONA отговарят на най-високите изисквания за качество, oптика и функционалност. Преди да започнете работа с тях, моля прочетете настоящото указание за работа внимателно и изчерпателно. При неспазване на следните указания BONA GmbH не поема отговорност за щети от всякакъв вид. Ако след прочитане на указанията имате неясноти относно приложението и работата с продуктите, моля да се обърнете към нашите търговски представители или на нашата техническа консултация на телефон (0049) 0180/4266 283.

При използуване на нови материали, при специфични повърхности и основи е необходимо извършване на проби. Следва особено точно да се спазват дадените тук указания по отношение на приложение, обработка, съхранение, и мерки за сигурност на продуктите на фирма BONA .

а) подготовка на повърхността на дървото .

Повърхностите за лакиране трябва да се шлифайфани до дърво, сухи, без прах, масла, вакси и замърсявания. За последно шлайфане да се използува дискова машина за шлайфане, системата Bona Abrasives Scrad System , шкурка или мрежа за шлайфане с номер 120 или по-фин.

Препоръчително грундиране: SEAL или PRIME .

Ако съществува опасност от странично слепване да се използува BONA PRIME .

б) прелакиране на готови паркети (фабрично лакиран) или на стари лакирани подове.

Лака да се шлайфа равномерно до матиране.Да се използува Bona Abrasives Scrad , шайба за шлайфане, мрежа или шкурка с номер 150.

Повърхността не бива да е обработвана с вакси, политури и други подобни продукти. Захващането на лака трябва винаги да се проверява чрез лакиране на пробен участък.

Начин на работа .

Препоръчително е лака да се нанася равномерно с Bona -валяк.

Разход: 8-10 м?/литър.

Внимание: Температурата на лака, съотв. на помещението не бива да пада под +13°С.

Препоръчителен метод на работа :

 • Чисто дърво: 1 път грундиране + 2 пъти лакиране със SPECTRA , или 3 пъти със SPECTRA
 • Прелакиране: 1-2 пъти SPECTRA . (да се лакира пробен участък)
 • Междинно шлайфане: необходимо е преди нанасяне на последния слой лак. Извършва се с дискова машина за шлайфане с мрежа за шлайфане номер 150. След нанасяне на първия слой повърхността може да се шлайфа с Bona Abrasives Scrad System с номер 150.
 • Време за съхнене: 1-2 часа при 20 °С и 60 % относителна влажност.
  За един ден да се нанасят най-много 2 слоя. Върху пода може да се ходи внимателно 8 часа след нанасяне на последния слой.
  След около 1 седмица лакът е напълно изсъхнал. Едва тогава да се полагат килими и да се започва почистване и поддържане.
  Редовното почистване да се извършва с Bona Parkett Cleaner . Поддръжката да се извършва с Bona Parkett Polish .

Да се спазват указанията за поддръжка.

Внимание ! При определени видове паркет, напр. диамантен бор, стабилизиран кафяв бук и бук/махагон от фирма Т arkett да се използуват само лакове с разтворители. При използуване за екзотични дървесни видове винаги се консултирайте със специалист от фирмата.

Гаранция.

Не се дават гаранции за обекти, обработката на които е извършена с настоящите продукти, тъй като фирма Bona Gmb Н няма възможност да следи за правилното използуване и подходящото прилагане.

Гаранциите и техническите данни, посочени върху опаковките на продуктите на Bona Gmb Н, са валидни едва при доказване , че подготовката ,нанасянето условията за работа (основа, влажност, температура и др. ) са съобразени с указанията на производителя.

Изключва се отговорността на Bona Gmb Н, ако на работното място се използуват продукти на други производители, тъй като не са изключени нежелани химически реакции между различните компоненти, които да причинят щети. Изключва се и отговорността на Bona Gmb Н , когато в доставените продукти се добавят други субстанции, които водят до увреждания.

  Parket Milanov

 Kronotex

Bona

Berti

Witex

Tarkett

Korkos

Kronoswiss

Emko Parket

ICA


Parket Milanov